[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: logga in som rootMatz Johansson:

> Men varför går det inte att logga in som root på samma sätt som i Red
> Hat

Det är av säkerhetsskäl avslaget. Jag antar att du kör någon slags
inloggningshanterare för det grafiska systemet (xdm, gdm, kdm). Du kan
konfigurera den så att den tillåter root om du vill.

> Är det bökigt att fixa så man slipper logga in över huvud taget? Alltså
> att man startar datorn och sedan är den igång.

Åtminsone gdm stöder autoinloggning. I filen /etc/gdm/gdm.conf skriver
du

  AutomaticLoginEnable=true
  AutomaticLogin=användare

där "användare" är den användare du vill autoinlogga. Om du kör xdm
eller kdm får du slå upp i respektive manual hur du gör.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: