[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mod_rewrite, Apache och PHPOn Mon, May 05, 2003 at 04:36:22PM +0200, Christian von Schultz wrote:

RewriteRule ^.*\.php$ - [L]
RewriteRule ^([^/]+)/?$ lesson.php?lesson=$1


-   = skriv inte om 
[L] = skippa resten av reglerna

Jag har inte testat detta men det borde fungera.

Joakim

-- 
Joakim Andersson ; ja@morrdusk.net ; http://morrdusk.netReply to: