[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mod_rewrite, Apache och PHPHej!

Jag tänkte ta emot W3C:s råd[1] och göra bättre URI:er med hjälp av
mod_rewrite. I stället för http://.../PHPlugga/lesson.php?lesson=abc
ska det gå lika bra att skriva http://.../PHPlugga/abc, vilket då
automatiskt ska översättas. Följande fungerar:

RewriteCond $1 !lesson.php
RewriteCond $1 !index.php
RewriteCond $1 !addcard.php
RewriteCond $1 !learncard.php
RewriteCond $1 !newlesson.php
RewriteCond $1 !statistics.php
RewriteCond $1 !testexpired.php
RewriteRule ^([^/]+)/?$ lesson.php?lesson=$1

Nackdelen är uppenbar. Man måste skriva in alla filer, som inte ska
dirigeras om, manuellt. Finns det något bra sätt att exkludera alla
*.php-filer på en gång, utan att krångla?

Jag kör Apache 1.3.26-0woody3.

MVH Christian von Schultz

[1] http://www.w3.org/Provider/Style/URIReply to: