[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On 2003-05-05 13:10:55 +0200, Torbjörn Svensson wrote:
>
> Om jag lägger procmail i ~/.forward, då anropas procmail ifrån MTAn,
> är det korekt?  Isf skulle jag ifrån procmail kunna anropa
> cyrdeliver eller blir detta helt fel nu?

Om du inte har petat alltför mycket i din exim.conf borde en eventuell
~/.procmailrc anropas utan att du behöver ha någon .forward-fil.

Exim levererar brev till cyrus genom att anropa cyrdeliver. Men det
verkar som om den gör det som användare cyrus, så var beredd på att
det blir fel om du försöker köra cyrdeliver från din egen användares
.procmailrc.

Jag misstänker att du skulle kunna lägga till dig i grupp mail eller
så för att få tillåtelse att köra cyrdeliver, men då ger du dig själv
tillåtelse att peta in brev i alla lådor i hela servern. Är det bara
du där så är det väl OK, men annars skulle jag rekommendera sieve.

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpH2oPh53P9t.pgp
Description: PGP signature


Reply to: