[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logrotate blivit förlamad?On Sun, Dec 22, 2002 at 01:46:28PM +0100, Peter Mathiasson wrote:
> On Sat, Dec 21, 2002 at 11:50:41PM +0100, Niklas Höglund wrote:
> > Det verkar som om inga, eller i varje fall väldigt få loggar på mitt
> > testing/unstable-system roteras. Jag har logrotate installerat, men
> > t.ex. /var/log/messages nämns varken i /etc/logrotate.conf eller
> > /etc/logrotate.d/*. Saknar jag något paket, eller vad är fel? Jag
> > sökte efter paket som lägger filer i /etc/logrotate.d, men hittade
> > inget relevant.
> 
> sysklogd anvander inte logrotate. kolle i /etc/cron.daily/sysklogd och
> /etc/cron.weeky/sysklogd (har roteras messages som standard).

Aha. När jag kör de scripten manuellt roteras loggarna. Felet lär
alltså vara att jag inte har datorn på dygnet runt, så jag installerar
anacron nu så att den kör scripten ändå.

Tack för hjälpen.
-- 
                        Niklas

Attachment: pgppkslksNhqf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: