[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur ändras "Video-mode" och "font" i consoln?On Thu, 2002-12-26 at 14:02, Per Blomqvist wrote:
> Vad innebär "framebuffer-läge"?
> ( som du spekulerade om )

Hej, det var jag som spekulerade om det. Men nu såg jag att du fått svar
så... Öhh. Kan i alla fall bekräfta att XFree86 går att köra i
framebuffer.

*/ Qerub <qerub@home.se>Reply to: