[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logrotate blivit förlamad?On Sat, Dec 21, 2002 at 11:50:41PM +0100, Niklas Höglund wrote:
> Det verkar som om inga, eller i varje fall väldigt få loggar på mitt
> testing/unstable-system roteras. Jag har logrotate installerat, men
> t.ex. /var/log/messages nämns varken i /etc/logrotate.conf eller
> /etc/logrotate.d/*. Saknar jag något paket, eller vad är fel? Jag
> sökte efter paket som lägger filer i /etc/logrotate.d, men hittade
> inget relevant.

sysklogd anvander inte logrotate. kolle i /etc/cron.daily/sysklogd och
/etc/cron.weeky/sysklogd (har roteras messages som standard).

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: