[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

logrotate blivit förlamad?Det verkar som om inga, eller i varje fall väldigt få loggar på mitt
testing/unstable-system roteras. Jag har logrotate installerat, men
t.ex. /var/log/messages nämns varken i /etc/logrotate.conf eller
/etc/logrotate.d/*. Saknar jag något paket, eller vad är fel? Jag
sökte efter paket som lägger filer i /etc/logrotate.d, men hittade
inget relevant.

-- 
                        Niklas

Attachment: pgpj34E_8q36W.pgp
Description: PGP signature


Reply to: