[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Licq problem i sidNågon mer än jag som har fått problem med licq i sid? Jag körde en upgrade nyligen och efter det så fick jag följande felmeddelande:

16:36:52: [ERR] Unable to load plugin (qt-gui): libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory.

Enligt packages.debian.org så ska libfontconfig.so.1 ligga i libfontconfig1-paketet men det gör det inte (inte nu mer i alla fall)

Lösningar? =)

-- 
:: Markus Olsson
:: IT-Ansvarig Arvikafestivalen, GalaxenReply to: