[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med exim: cannot connect to server...On Fri, 08 Nov 2002 [12:37],
    Claes Wallin (clawa570@cyd.liu.se) wrote:

> Att folk kan maila mig på min egen burk är väl knappast att "erbjuda tjänster
> till utomstående", det är en tjänst jag erbjuder mig själv.

Precis som du själv skulle kunna driva webserver, och sätta upp konto åt
dig själv. Eller hosta dina domäner, etc. Om det är tillåtet eller inte
är en diskussion man får ta med telia, om det är en del i tjänsten
man köpt tvekar jag starkt. Därav tror jag inte telia brutit mot några
direkta regler när porten stängdes. 

Det kanske därför man får en mailbox, och webbspace av telia när man
tecknar avtal. 

> Om det borde varit avstängt redan från början, varför inte stänga alla portar?
> Det finns ju annars en potentiell risk att användaren kommer att låta andra
> ansluta till sin dator i olika syften.

Ja, det borde varit så. Chello/UPC blockerar de flesta vanliga portarna
by default. Så som port 21, 25, 80, osv. Port 22 (ssh) och port 23 (telnet)
är dock öppet.

När jag frågade dem över telefon över det här. För i mitt avtal står det
faktiskt ingenting om att portar ska vara blockerade. Inte heller på
deras hemsida.

I den dokumentation jag fått med står frågan:
    "Är jag uppkopplad bakom en brandvägg", Svar: Nej.

Men det är ganska tydligt att det här inte stämmer. Därav frågade jag
support varför det står såhär. Då fick jag svaret "Jah, man kan säga att
det är en liten brandvägg".


/d

-- 
Leela: "If you could change form, why didn't you change it in the one place
that counts?"Reply to: