[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPL-frågaOn Fri, Aug 30, 2002 at 08:28:26AM +0200, Fredrik Persson wrote:
> Notera att det står "to give any third party". Det borde ju rimligen betyda 
> att om man väljer alternativ (b) här, att skicka med ett skriftligt 
> erbjudande om källkoden, så är man skyldig att uppfylla detta, inte enbart 
> gentemot den som man själv givit binären, utan ÄVEN till de som personer som 
> fått binären i andra eller tredje hand. Eller vem fan som helst egentligen, 
> eftersom den i teorin kan spridas över hela världen.

För att vara lite verklighetsnära, hur många gånger har du skickat ett
brev (snail-mail) och frågat om någon kan skicka källkoden via diskett
eller cdrom? Inte gratis, utan dessutom skall du betala distributions-
kostnaden.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpvO78OYgn_O.pgp
Description: PGP signature


Reply to: