[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPL-frågaOn Thu, Aug 29, 2002 at 11:36:35AM +0200, Fredrik Persson wrote:
> Olle sitter nu med balalajka, som innehåller banjo. Olle har inte fått
> källkod till någonting alls.

(Han måste dock ha fått ett erbjudande om källkod från Pelle.)

> Frågan är nu; får Olle skicka en kopia av banjo till Sune, utan att
> bryta mot något avtal eller göra någonting "orätt"?

Skälvklart, en av de viktiga grunderna, man måste dock uppfylla GPL.


> Och, (vilket kanske är ännu viktigare), kan Sune i så fall kräva
> källkoden till banjo från Olle?

Jups, han skall dessutom åtminstånde få ett erbjudande om att få koden.

> Kan Sune kräva källkoden till banjo från Pelle
> direkt? (Vilket ju verkar mycket smidigare.)

Nope, det är bara Pelles kunder som kan begära detta, du måste inte ge
det direkt till hela världen. De som får programet av dig måste kunna få
koden men inga andra. Du måste inte ha fri gratis nedladdning till hela
världen.

Det smidigaste sättet för Pelle att slippa bry sig alls är att om det
finns plats på grunddistributions medlet att skicka med all kod där då
slipper han skrifliga erbjudande om att tillhandahålla kod i tre år.

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgprNgbDu1aoO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: