[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mystiken tätnar (Was: Re: Re: GPL-fråga)[Fredrik Persson]
> Jag svarar mig själv, lite barnsligt, men nya rön har framkommit. I
> min lilla historia, där Pelle ger Olle en binär av en modifierad
> GPL-programvara och Olle i sin tur ger den till Sune, var ju frågan
> om Sune kunde kräva källkoden direkt från Pelle. Det kan han, enligt
> det här
> 
> http://www.fsf.org/licenses/gpl-faq.html#WhatDoesWrittenOfferValid
> 
> (Pelle hade alltså inte bifogat källkoden direkt utan skickat med
> ett skriftligt erbjudande om källkod istället.)
> 
> Frågan är nu om Pelle kan ställa något motkrav på Sune. T.ex. fråga 
> var i hela världen Sune fått tag på programmet.

Nej, det kan han inte.  Han kan naturligtvis fråga men måste ändå
skicka källkoden till Sune, oavsett svar.

Med utmärkt högaktning,
  Kalle
-- 
Kalle Svensson, http://www.juckapan.org/~kalle/
Student, root and saint in the Church of Emacs.

Attachment: pgpdQNro8JrSj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: