[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mystiken tätnar (Was: Re: Re: GPL-fråga)On Fri, Aug 30, 2002 at 10:33:41AM +0200, Fredrik Persson wrote:
> (Jag läser GPL-faq för glatta livet, men den går inte riktigt så här djupt.)

Glöm inte att testa dina kunskaper när du är klar ;)
http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp46BHhGERsE.pgp
Description: PGP signature


Reply to: