[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache och säkerhet (fråga 1)On Thu, Aug 29, 2002 at 10:56:14PM +0200, Patrik Nordlund wrote:
> Tjosan!
> 
> Tänkte höra med er som vet...
> 
> 1. En dataexpert har, som ni kanske redan känner till, knäckt SSL:en som
> bl.a. banker runt om använder sig av i sina webbanker... man kan läsa att
> "...en känd svaghet i Microsofts tillämpning av SSL...". Det är altså
> skillnad på Microsofts lösning av SSL och i vårt fall Linux debians apache's
> lösning...  Vad jag undrar är alltså:
> - Är debians Apache-SSL säkrare än Microsofts?

Skulle vilja svara JA! Men i grund  och botten är de nog lika säkra.
Säkerhetsproblemen är buggar (stora som små). Säkrast är den som för
tillfället har minst exploit-bara buggar. Samma sak gäller för båda,
uppgradera så fort det kommer en uppgradering och konfigurara dem rätt.

Och nej, jag gillar inte Microsoft!

  /MarcusReply to: