[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nåt trevligt verktyg...Daniel Swärd <excds@kth.se> writes:

> Finns det nåt trevligt verktyg som loggar vart alla filer hamnar när man
> gör en "make install" på nåt paket som _inte_ har nån "make uninstall"?

checkinstall kanske?

http://packages.debian.org/unstable/admin/checkinstall.html

(har ej provat det, såg att nån nämnde det nyligen på
debianplanet.org)

-- 
Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
41A942131CAA5C  | t m l l n x n
^C^CReply to: