[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apache och säkerhet (fråga 1)Tjosan!

Tänkte höra med er som vet...

1. En dataexpert har, som ni kanske redan känner till, knäckt SSL:en som
bl.a. banker runt om använder sig av i sina webbanker... man kan läsa att
"...en känd svaghet i Microsofts tillämpning av SSL...". Det är altså
skillnad på Microsofts lösning av SSL och i vårt fall Linux debians apache's
lösning...  Vad jag undrar är alltså:
- Är debians Apache-SSL säkrare än Microsofts?

/PatrikReply to: