[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apache och säkerhet (fråga 2)Tjosan igen!
 
2. När man kör IIS 5.0 får man passa sig så man inte åker på nimda, .... t.ex. genom att patcha systemet med (idag SP3) samt köra program som urlscan och iislockedown m.m.... behöver man göra motsvarande med Linux Debian? Ur Apache:s logg kan jag läsa bland annat 'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN' och 'CMD.EXE' och allt vad  som kännetecknar dessa virus/maskar eller vad de nu kallas...
 
Bör man vidta några sådanna åtgärder???
 
/Patrik

Reply to: