[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache och säkerhet (fråga 1)Torbjorn Pettersson <tobbe@strul.nu> writes:

> "Patrik Nordlund" <me99pnd@ing.umu.se> writes:
> 
> > Tjosan!
> > 
> > Tänkte höra med er som vet...
> > 
> > 1. En dataexpert har, som ni kanske redan känner till, knäckt SSL:en som
> > bl.a. banker runt om använder sig av i sina webbanker... man kan läsa att
> > "...en känd svaghet i Microsofts tillämpning av SSL...". Det är altså
> > skillnad på Microsofts lösning av SSL och i vårt fall Linux debians apache's
> > lösning... Vad jag undrar är alltså:
> > - Är debians Apache-SSL säkrare än Microsofts?
> > 
> > /Patrik
> 
> Svaret är 42!
> 
> Eller snarare, frågan är felaktigt ställd....
> 

 Suck.... jag skall sluta posta saker när jag är onykter, det är
helt klart.... 

Nedan en länk till en artikel i bugtraq om problemet i fråga....

http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/bugtraq0112/184.html


> Problemet med "microsoft ssl" är, om jag inte misstar mig,
> eller glömt att läsa bugtraq nykter den senaste veckan, att de
> certifikat som ssl kan använda sig av genererats av verisign
> helt korrekt. Helt korrekt innebär att de innehåller en flagga
> som talar om om certifikatet i sig är ett "leaf", eller "root"
> - certifikat. Root - certifikat kan användas för att börja på
> en ny root av certifikat, exempelvis för att skapa ett
> certifikat för verisign.com. Retorisk fråga till den kritiske
> läsaren: testar internet exploiter på denna flagga...
> 
> -- 
> ######################################################################
> Torbjörn Pettersson        # Email  tobbe@strul.nu
> Vattugatan 5           # Web   www.strul.nu/~tobbe
> S-111 52 Stockholm, Sweden    #
> ######################################################################
-- 
######################################################################
Torbjörn Pettersson        # Email  tobbe@strul.nu
Vattugatan 5           # Web   www.strul.nu/~tobbe
S-111 52 Stockholm, Sweden    #
######################################################################Reply to: