[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nåt trevligt verktyg...Finns det nåt trevligt verktyg som loggar vart alla filer hamnar när man
gör en "make install" på nåt paket som _inte_ har nån "make uninstall"?

	/Daniel

Reply to: