[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: forwarding* Fredrik Steen <stone@debian.org> [020827 14:05]:
> Jag är en "ansvarig" för #debian.se:s hemsida http://se.debian.net/. 

Jag svarar mig själv det känns seriöst :) 

De som var inne på http://se.debian.net/ och testade den
då trasiga Wiki:n får gärna försöka igen :)

-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1  3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `'  http://www.stone.nu/
  `--  http://www.debian.org/Reply to: