[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?



Hej!

Om det fortfarande är fler som kan på onsdag (28) istället för Må (26) i
morgon så tycker jag att vi tar onsdagen. Synpunkter?

Mhv Mikael

 x = kan
 - = Kan inte
 ? = kanske, helst inte
 \Person M D J D M A
  \   i a o a a n
  \   k v h n r d
   \  a i a i c r
   \  n d n e u e
        l s a
          s
 Dag:
 Må 19: x - x x - -
 Ti 20: - - - - - -
 On 21: x ? x ? - -
 To 22: - ? ? - x -
 Fr 23: - ? ? x - -
 Lö 24: - - ? ? - -
 Sö 25: - - x x - ?
 Må 26: x - ? x x x
 Ti 27: - x - - - -
 On 28: x x x x x -
 To 29: x x ? ? x -
 Fr 30: ? ? ? ? - -

Listan komplett nu?


-- 
Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281 8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8E



Reply to: