[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dessa j-a locales...> Vart har ni problem med svenska tecken? Bourne Again? XFree?
> Konfigurationen för bash görs i .inputrc, och för XFree4 i
> /etc/X11/XF86Config-4

T ex Mutt visar svenska tecken som frågetecken om LANG=C, men visar
dem korrekt om LANG=en_US.

    /ClackeReply to: