[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dessa j-a locales...> Jag vill ha allt på engelska på min dator, förutom tangentbordet.
> Alltså, trycker jag på 'ä' så ska det bli ett 'ä' och inte ']'
> eller vad det nu brukar bli.

Som andra sagt beror inte keymapen på locale, utan är en egen
inställning. Nästa problem är att få program att acceptera åäö
som giltiga bokstäver. Man skulle kunna tro att LANG=sv_SE behövs.

> Sen om jag skriver 'cd my_dir' och 'my_dir' inte existerar,
> då ska datan inte svara "my_dir: katalogen finns inte' utan den
> ska svara 'my_dir: directory does not exist'. Ja, ni fattar.

Det roliga är att om du sätter LANG=en_US (säkert vad som helst
utom LANG=C), så fattar den svenska tecken, så.. gör det. =)

> Så har jag då kunnat sluta mig till att följande miljövariabler
> är bra att pilla på:
> 
>  LANGUAGE, LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
> 
> stämmer så långt?

LANG räcker, då plockar den resten av inställningarna från
/usr/share/locale. Which reminds me...

     clacke@acovia:~$ sudo dpkg-reconfigure locales

Språket du sätter LANG till måste finnas genererat också, vilket
ovanstående rad hjälper dig med. Och den sätter LANG till det du
vill också. Yay!

> 2. VAR ska jag sätta dem? I vilken fil? Jag har försökt med
> .bashrc med det funkar inte alls...

Det var märkligt för det _ska_ funka. (Eller menar du att variabeln
är satt, men inte fick nån effekt? Då är problemet att den locale
du valt inte är genererad). I vilket fall sätter som sagt
"dpkg-reconfigure locales" det här åt dig, så det problemet
är vid det här laget redan löst (den sätter f ö LANG i
/etc/environment)

     /ClackeReply to: