[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dessa j-a locales...On Mon, Aug 12, 2002 at 09:27:51AM +0200, Claes Wallin wrote:
> > Vart har ni problem med svenska tecken? Bourne Again? XFree?
> > Konfigurationen för bash görs i .inputrc, och för XFree4 i
> > /etc/X11/XF86Config-4
> 
> T ex Mutt visar svenska tecken som frågetecken om LANG=C, men visar
> dem korrekt om LANG=en_US.

Förresten, du kan sätta LC_CTYPE om du inte vill byta språk utan endast
teckenuppsättning.

Dessutom prenumererar så jag vill inte ha någon lokal kopia. Om du nu
använder mutt se till att honor_followup_to är satt.

Attachment: pgpNXpMcHVpNi.pgp
Description: PGP signature


Reply to: