[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Att läsa mätdata på serieport.......
> >Det är nog bättre att plocka spänningen från DTR istf. RTS, eller
> >om du (Kaddik) tar den från båda två över dioder. Man kan även
> >ta ström från TD via dioder, men om du aldrig sänder till enheten
> >blir det bara en negativ spänning där och det kanske du inte har nytta
> >av.
> >För att DTR ska vara hög sätts -clocal i stty, glöm då inte att
> >kortsluta DTR med DSR på ditt kort annars uppfattar seriedrivrutinen att
> >det inte finns någonting anslutet och du får inga indata då.
> >
...
> 
> Enligt beskrivningen: RTS skall sättas till logisk 0 (+12 V.)
> Under windows får jag upp resultaten snyggt och prydligt i ett vanligt
> terminalprogram.

RTS/CTS används för flödeskontroll
(sätts med stty -F /dev/ttyS1 crtscts), när (om) inbufferten blir full
sänks RTS för att tala om för DCE'n (tänk modem) att den ska vänta med
att sända data. I ditt fall, blir det då inte så att din apparat får
strömavbrott då?
DTR används för att tala om för DCE'n att DTE'n (tänk dator) finns
och är aktiv. Motsvarande för DSR fast att DCE'n finns.

...
> 12.3 02.8 -04.7 45.3
> 12.3 02.8 -04.7 45.3
> 
> Så om jag bara kommer åt mina data på serieporten och inte får knastecken
> (vilket jag hittills endast lyckats få..) så funkar read line < /dev/ttySn.

Har du satt rätt baudrate (sätts med t.ex. stty -F /dev/ttyS1 115200)
på porten ?
Har du provat med t.ex. cu -l /dev/ttyS1 -s 115200 (cu finns i uucp-
paketet). (115200, ja eller den hastighet kortet nu använder.)
Dessutom bör du göra typ:

 cat /dev/ttyS1 |
 while read line
 do
  ...
 done

annars öppnar och stänger du porten hela tiden, om du inte bara vill
göra cat /dev/ttyS1 > fil

...

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------

Reply to: