[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nwauth & tcp/ipGår det att få nwauth att använda sig av tcp/ip istället för ipx?!?

      /Daniel

PS Jag hatar när saker slutar fungera bara för att nån installerar
servicepack på nån server som man själv inte har kontroll över... DSReply to: