[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dessa j-a locales...On Fri, Aug 09, 2002 at 08:34:07AM +0200, Claes Wallin wrote:
> > Jag vill ha allt på engelska på min dator, förutom tangentbordet.
> > Alltså, trycker jag på 'ä' så ska det bli ett 'ä' och inte ']'
> > eller vad det nu brukar bli.
> 
> Som andra sagt beror inte keymapen på locale, utan är en egen
> inställning. Nästa problem är att få program att acceptera åäö
> som giltiga bokstäver. Man skulle kunna tro att LANG=sv_SE behövs.

Vart har ni problem med svenska tecken? Bourne Again? XFree?
Konfigurationen för bash görs i .inputrc, och för XFree4 i
/etc/X11/XF86Config-4

> > 2. VAR ska jag sätta dem? I vilken fil? Jag har försökt med
> > .bashrc med det funkar inte alls...
> 
> Det var märkligt för det _ska_ funka. (Eller menar du att variabeln

Beroende på om det är ett loginshell eller ett interaktivt...

Attachment: pgpOYNIDc4LrA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: