[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempel)On Tue, Aug 06, 2002 at 11:24:55AM +0200, frepe@bredband.net wrote:
> > Min personliga kritik mot Debian ligger i en efftekt av just det solm nu
> > sker igen. Man börjar med att bestämma vad som skall bytas ut till näste
> > version. Inte koller om man kan klatra det i rimlig tid. Vist kan
> > boot-flöoppies behövas bytas ut, men om det blir i 3.1, 3.2, 4.9 är inte
> > veäntligt, det är bättre att få ut nästa versionm i tid. 
> 
> Vad menar du med "i tid"? Varför ska man sätta en tidsgräns istället
> för en "vi släpper när det är klart"-gräns?

Frågan är vad är klart? Hur mycket skall bytes mellan varje steg? Inte
att släppa innan det är "klart"

> Debian-folket har ju klart och tydligt talat om att man inte bryr sig
> speciellt mycket om att vare sig sätta eller hålla deadlines; man är
> intresserad av att saker och ting funkar. Vilket jag upplever som i
> det närmaste själsligt renande jämfört med alla dessa
> versionsnummertävlingar som försiggår överallt.

Håller med, till mångt och mycket, vad dock Debian folket ibland tyvärr
kombinerat detta med är att redan tidigt från börjar lägga in ett par
riktigt stora tunga project som skall vara "klara" i nästa release.
Detta leder till långa och tunga cykler. Jag vet inte om du är medveten
om det men ju mer man pillar och ju längre tid som går, ju mer kostar
det att hålla uppe kvaliteten. Personligen ser jag häldre en cykel av
ständing förbrättad kod. Än en massa mål uppsatta som man kanske inte
når till och som undertiden kan bli utfaseade för annat bätte.

För att visa på attt det fungerar titta lite på hur OpenBSD har sin
cykel, det är ett av mest stabila OS på marknaden. De hr som mål att en
gång i halvåret ha en stabil variant, då stegar de versions nummret
samtidigt. Genom att ha detta som fokus kommer saker som tar mer tid en
tre, fyra månader at bli klart ligga lite utanför som unstable. För de
som behöver en stabil grund att stå på blir det inte som med debian och
potato mycket gamalt på vägen (det är inte helt enkelt att få igång allt
man vill på den kanske Linux kerneln om man har en nyare maskin. Det
hade ju inte skadat om Woody kommit när den var planerad från början,
även om alla nya features som y kom inte kommit för en i en senare
version nyss. Det finns inte en motsättning mellan stabilt och
uppdaterade versioner. 

> 
> > Anars byter
> > alla till developent under testing fasen och testing tar mer och mer tid
> > alla byter version och släppet blir ännu mer försenat, nästa Debian kan
> > utan problem vara klar till jul. (men om det är nya boot floppies, nya
> > x,y ,z är mindre viktigt.)
> 
> Vad är "development"? Menar du "unstable" kanske?

Same-shit different name, development spåret är det som byter skepnad
hela tiden, den är unstable, mer eller mindre.

> Ja, kära hjärtanes, jag kan då rakt inte begripa varför "nästa Debian"
> (vad det nu är) ska ut till jul. Är det för att man ska kunna trycka
> upp nya CD-skivor där det står "4" istället för "3" på? Vad vinner man
> på det?

Eller 3.1, eller något annat, det finns ett anta,l bra anledningar till
detta. Debian har alltid haft med sina användare som en prioriterad
grupp. Att för att få igång systemet behöva leta inofficella iso-skivor
på subtila ställen kan inte vara bra för användare. (Alla har inte
bredband). För det är väll ingte många som under det senaste året
rekomenderat någon att välja potato? Dessutom att underhålla gammal kod
kräver mycjket extra arbete, specillt för säkerhets patchar etc. Något
soöm tar resurser från annat som kunde gjort större framsteg.

> Själv känner jag starkt för Debian, och en av anledningarna är just
> att man vare sig vill, kan (hehe!) eller behöver klämma ur sig
> pressmeddelanden om nya versioner. Det är befriande, intelligent och
> pragmatiskt.

Men många stpra nackdelar, det är enklare att inte i varje gång försöka
göra revolution. Personliget tycker jag bättre som en evulution mot
bättre programvara, lämna säkra stabila avtryck då och då, se till att
det fungerar. Woody har ett antal gånger varit nära stabil (innan den
blev det). Då hade man enkelt kunnat dra ut en del packet och göra ett
fast stabilt avtryck och sedan kunnan fortsätta framåt med alla samlade
på samma punkt. Woody har läge varit bra och stabil, därför tycketr jag
om debian, potato har tyvärr inte haft den statusen hela tiden ut, det
kändes bra usel när den gick i graven. Men vi hoppas att det snart
kommer 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 eller något annat innan en total revulution i
4. Vist jobba gära för ny installation s programvara men att sätta det
som krav för att kommar till nästa version, vad är vitsen men det?

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpk9oEDQmiC4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: