[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelFörst en rättning av min egen fråga.: 

I bland syslinux hjälpskärmar har jag nu hittat hänvisning 
till Mailinglistan debian-boot för felrapportering.

Den hänvisningen borde dock stå på Första syslinux-skärmen.
Jag tackar för svaren här.

Daniel Mose wrote:
 
> Jag har själv små funderingar på att sprida Debian,
> just för att Debian har en klar kvalitetspolicy.
> menmenmen När jag bootade upp skivorna, så upptäckte
> jag vissa idiotdesign-fel som helst inte ska finnas 
> där om jag ska föra debian vidare.

Flera frågar efter vad det är för fel jag hittat:
Jag tar upp några saker här nedan.
 
Jag har alltså hittat flera fel som gör att man känner sig 
vilsen, och inte riktigt vågar lita på att saker och ting
gör vad de säger att de ska göra, om man alls förstår
vad menyvalen har för funktion.

Jag har skrivit en "dagboks-roman" ( inte här ) om mina 
konstiga erfarenheter hittills. Jag väntar mig att hitta 
flera fel, och tror att jag hittills bara skummat på ytan, 
eftersom jag ännu inte ens påbörjat provinstallationsserier.

Återigen:

Jag behöver ingen hjälp med att klura ut eller lösa nåt
av nedanstående. Jag är rätt härdad sedan jag installerat 
RedHat och Slack, så jag klarar mig fint personligen.

Jag kan dock inte stå för att sprida Debian, så länge
installationen ser ut enligt följande:

( Nu fattar jag oxå varför andra CD försäljare 
inte skyltar med Debian direkt, och t o m varnar 
genom att skriva att Debian är för avancerade 
användare.)

Detta är en summarisk sammanfattning. Dessa fel
betraktar jag som allvarliga, och onödiga, eftersom
de kan fixas relativt enkelt:

1. O-överskådlig installation. -Designfel.
  
  1.1 Djup Labyrint av kataloger möter en när man 
	monterar skivorna. Obegriplig sortering av paket
	Var finns installationsmanualen?
	Readme-fil felaktig
  
  1.2 Boot sker ej från skiva 1 så som uttrycks
	i README-fil på denna skiva.
	
  1.3 Välkomstskärmar och hjälp: 
	1.3.1 	saknas till installationsmenyerna.
		Vill ha skärm som detaljerat beskriver 
		Installationsförloppet,	och vad respektive 
		CD-skiva har för specialfunktion i 
		installationen
	1.3.2 	Syslinuxhjälp hänvisar till installations-
		manual/FAQ på 
		http://www.nånstans.väldigt.långt.b.ort
		när manualerna finns på CD.

  1.4 Svårgripbara menyval i installationsmenyn.
	en provapå-snubbe avskräcks.
  
  1.5 Menyvalet "Rapportera ett fel." =-/
    
  1.6	Hjälp saknas helt, som skulle kunna förklara
	svårgripbara val enl ovan.
  
  1.7 Installationsmenyerna tar en inte tillbaka till
	där man var när	man valde funktion. (syslinux med)
  
  1.8 Irrelevanta rekommendationer utan ingående förklaring.
	när man gör menyval.Trovärdigheten till dessa rekommen
	dationer sänks av de många fel som jag hittat.	  
  
  1.9	Kommentarerna ovan vänder sig till helt uppenbart till
	linux-nykomlingar, samtidigt som installationen i sig
	kräver betydligt större förkunskaper om hur linux 
	fungerar.	- korkat tycker jag.
	
	En mer ödmjuk attityd i kommentarerna gentemot den nya
	användaren skadar inte heller. Detta är dock ett mer 
	allmänt förekommande linux-problem.
	
2. Tekniska fel hittills: 

  2.1 Bootningen av engelska installationn ger rena körfel.
	av typen : "modprobe: /lib/modules/whatever.o notfound"
	Det ser inte alls bra ut.
	
  2.2 chroot i busybox är reversibelt. och fungerar dåligt.
	
  2.3 Vissa skivor har en mycket långsam kommandotolk. (skal)
    ls tar t ex för vanlig katalog upp till en halv minut.
	
  
Vänlig hälsning 
/DanielReply to: