[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelDaniel Mose:

> I bland syslinux hjälpskärmar har jag nu hittat hänvisning
> till Mailinglistan debian-boot för felrapportering.
> Den hänvisningen borde dock stå på Första syslinux-skärmen.

Tja, på första skärmen står det "<F8> Hur du får hjälp", och på den
skärmen står det hur du rapporterar fel. Tyvärr finns det ett begränsat
utrymme att ge information på, så därför är mängden hjälp på varje
skärm begränsad.

>   1.1 Djup Labyrint av kataloger möter en när man
> 	monterar skivorna. Obegriplig sortering av paket

Katalogstrukturen skall man egentligen inte behöva bry sig om, den är
till för att installationsprogrammet skall hitta filerna. De filer man
behöver läsa finns i rotkatalogen, likaså hänvisningar direkt till
installationsmanual och liknande.

>   1.2 Boot sker ej från skiva 1 så som uttrycks
> 	i README-fil på denna skiva.

Eh? Det fungerade alldeles utmärkt när jag testade senast.

>   1.3 Välkomstskärmar och hjälp:

Problemet är att installationsprogrammet är skrivet för att få plats på
disketter, så då finns det inte plats med så mycket hjälptexter.
Meningen är att man skall ha en kopia av installationsmanualen
tillgänglig medan man installerar, antingen på en annan dator eller på
papper.

>   1.4 Svårgripbara menyval i installationsmenyn.
> 	en provapå-snubbe avskräcks.

Tja, det vet jag inte om jag håller med om. De är inte speciellt
krångligare än andra Linuxinstallationer jag testat. Speciellt inte om
man har installationsmanualen tillgänglig.

>   1.7 Installationsmenyerna tar en inte tillbaka till
> 	där man var när	man valde funktion. (syslinux med)

Nej, meningen är att man skall göra installationen steg för steg, när
du utfört ett steg kommer du till en meny som rekommenderar dig nästa
steg. Du kan alltid manuellt gå tillbaka och göra om något du gjort
tidigare, men för att förenkla installationen så försöker den alltid
välja det mest lämpliga altenativet du skall göra härnäst. Det är en
bra design, anser jag.

>   1.8 Irrelevanta rekommendationer utan ingående förklaring.
> 	när man gör menyval.Trovärdigheten till dessa rekommen
> 	dationer sänks av de många fel som jag hittat.

Hur menar du?

> 2. Tekniska fel hittills:

De kan jag inte säga mycket om eftersom jag inte råkat på dem själv.
Jag rekommenderar att du skriver på listan debian-boot och hör dig för.
Det är fullt möjligt att det är något fel som uppträder just i
kombination med din maskinvara.


Som tidigare skrivits så skall installationssystemet göras om inför
nästa version av Debian, men jag rekommenderar ändå att du skickar in
dina kommentarer till debian-boot också, om inte annat för att undvika
att man gör om samma "fel" i nästa version. Utan kommentarer så blir
det ju lätt att man antar att alla tycker saker fungerar perfekt...

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: