[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ICQ-klonVilken ICQ-klon skall man använda för att vara säker på att kunna ta emot meddelanden även från Windows-användare?
Det spelar ingen roll om det är en grafisk eller teckenbaserad klon.

Jag kör Woody.

m v h

/ Peter

_________________________________________s_p_r_a_y_
Här börjar Internet!
Skaffa gratis e-mail och gratis Internet på http://www.spray.se

Tävla och vinn med nya Coca-Cola Light i årets roligaste Quiz! http://quiz.spray.se/cocacola


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: