[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ICQ-klonOn Sun, Mar 31, 2002 at 09:27:22PM +0000, gossse@spray.se wrote:
> Vilken ICQ-klon skall man använda för att vara säker på att kunna ta emot meddelanden även från Windows-användare?
> Det spelar ingen roll om det är en grafisk eller teckenbaserad klon.
> 
> Jag kör Woody.
> 
> m v h
> 
> / Peter

Hej Peter,

Ett bra tips är GnomeICU. Det har fungerat riktigt bra för mig och det stöder det senaste icqprotokollet. Ett annat tips är Licq, som också fungerar ganska fint. Licq måste dock tas från CVS för att få stöd för det senaste protokollet.

MVH
Johnny

-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu

Attachment: pgpUtu_1MYtnT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: