[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ICQ-klongossse@spray.se writes:
 > 
 > Vilken ICQ-klon skall man använda för att vara säker på att kunna ta emot meddelanden även från Windows-användare?
 > Det spelar ingen roll om det är en grafisk eller teckenbaserad klon.
 > 
 > Jag kör Woody.

Jag vill rekommendera att ta en titt på Jabber. Det är ett fritt
IM-system (öppet protokoll, fri programvara) som kan kommunicera med
ICQ (I den mån inte ICQ aktivt går in för att sabotera
kommunikationen, vilket på sätt och vis bara är ännu ett skäl att köra
Jabber istället).

Det man bör veta är att (tror jag) det inte går att överföra filer
till ICQ från Jabber i dagsläget, men om man bara ska prata så funkar
det OK. Man får dock undvika att välja någon av de två största
servrarna, jabber.org och jabber.com, och istället välja till exempel
jabber.sk som "hemserver", eftersom ICQ blockerar de två förstnämnda
servrarna.

Som klient kan man använda t ex GNOME-baserade
Gabber. http://gabber.sourceforge.net/, finns i Debian testing och
unstable.

Kalle


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: