[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ICQ-klonOn Sun, Mar 31, 2002 at 09:27:22PM +0000, gossse@spray.se wrote:
> 
> Vilken ICQ-klon skall man använda för att vara säker på att kunna ta 
> emot meddelanden även från Windows-användare?
> Det spelar ingen roll om det är en grafisk eller teckenbaserad klon.

Jag använder ickle (gtk) och funkar väldigt bra. ickle 0.2.2 har dock
inte så värst många features, cvsversionen är bättre, huvudsaken att
man kan skicka meddelanden. http://ickle.sf.net

/Theo


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: