[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ICQ-klonCentericq är också bra, licq har problem att sända iväg meddelanden till de 
som använder den nya varianten av ICQ för Windows.
Dock stödjer inte centericq alla funktioner som finns i ICQ, men man kan 
sända och ta emot meddelanden samt även leta rätt på andra användare.

MVH

Andreas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: