[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hålla igån g en connectionOn Mon, Mar 18, 2002 at 11:17:44AM +0100, Mikael Bergman wrote:
> On 18-03-02 10:47 , Anton Emmerfors wrote:
> 
> > "KeepAlive yes" i /etc/ssh/sshd_config. Motsvarande inställning
> > skall finnas i SecureCRT (finns iallafall i PuTTY).
> 
> Jag hade redan "KeepAlive yes". I SecureCRT finns en inställning "Send
> anti-idle string" som är avslagen. Vad kan jag skicka för sträng som är
> "ofarlig"?

VanDyke påstår att SecureCRT stödjer "Protocol specific IDLE NOOP" så
det borde vara det bästa valet. Vet inte riktigt vad man skulle skicka
annars.

        /Anton
--
The chance of the bread falling with the buttered side down is
directly proportional to the cost of the carpet.Reply to: