[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

skandinaviske tegntakk for hjelpen. har naa faatt debian til aa virke med gui, xfce - on er paa
nettet. men faar ikke de skandinsviske tegnene fram. finns det noen howto for
hvordan man kan ordne dette i debian.

mvh
torstein
Reply to: