[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hålla igång en connectionNär jag ändå håller på...

Jag skriver detta från min bärbara på jobbet. Jag loggar in remote via
ssh. När jag sitter på jobbet så bryts förbindelsen efter ett antal
minuters inaktivitet men när jag sitter hemma på mitt lokala nätverk och
loggar in på samma sätt så hålls uppkopplingen igång hur länge som helst.

Vad styr detta? Det verkar inte ligga i min klient (SecureCRT i Win2000)
eftersom det uppför sig olika utan ändrad konfiguration på klienten.

M v h,
Mikael
-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: