[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hålla igån g en connectionOn 18-03-02 10:47 , Anton Emmerfors wrote:

> "KeepAlive yes" i /etc/ssh/sshd_config. Motsvarande inställning
> skall finnas i SecureCRT (finns iallafall i PuTTY).

Jag hade redan "KeepAlive yes". I SecureCRT finns en inställning "Send
anti-idle string" som är avslagen. Vad kan jag skicka för sträng som är
"ofarlig"?

M v h,
Mikael

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: