[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hålla igång en connectionOn Mon, Mar 18, 2002 at 09:47:03AM +0100, Mikael Bergman wrote:
> När jag ändå håller på...
> 
> Jag skriver detta från min bärbara på jobbet. Jag loggar in remote via
> ssh. När jag sitter på jobbet så bryts förbindelsen efter ett antal
> minuters inaktivitet men när jag sitter hemma på mitt lokala nätverk och
> loggar in på samma sätt så hålls uppkopplingen igång hur länge som helst.
> 
> Vad styr detta? Det verkar inte ligga i min klient (SecureCRT i Win2000)
> eftersom det uppför sig olika utan ändrad konfiguration på klienten.

"KeepAlive yes" i /etc/ssh/sshd_config. Motsvarande inställning
skall finnas i SecureCRT (finns iallafall i PuTTY).

        /Anton
--
Contemplating suicide?  Drink French polish.
Horrible death, beautiful finish.Reply to: