[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Installere enkeltpakkerHei
Jeg er ny på denne listen, og ny debianbruker, fast jeg har brukt
RedHat og provat Mandrake, Suse og Slackware tidligere.
Min newbie-fråga er: Kan man med "apt-get install" installere
enkeltpakker som ligger på f.eks. /root, og bruker man da en kommando
som "apt-get install  xyz.deb"  eller liknende ?mvh
Torstein
Reply to: