[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installationsproblem med Sawfish.[Niklas]
> du måste inte ha med #!/bin/sh i din .xinitrc

Nej, inte i Debian.  Däremot tror jag att det kan hjälpa på en del
andra system, t.ex. SunOS och Solaris.  Jag tror i varje fall inte att
det skadar, även om det kanske inte behövs nuförtiden.

Peace,
  Kalle
-- 
Kalle Svensson (kalle@gnupung.net) - Laziness, impatience, hubris: Pick two!
English: http://www.gnupung.net/  Svenska: http://www.lysator.liu.se/~kalle/
Stuff: ["http://www.%s.org/"; % x for x in "gnu debian python emacs".split()]Reply to: