[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installationsproblem med Sawfish.On Sat, 26 Jan 2002, Hans-Olof Danielsson wrote:

> Hej!

Hej.

> Efter installationen när jag ger kommandot "startx" går Twm
> igång och inte Sawfish som jag förväntat mig, trots upprepade
> försök med ominstallation. Hur kommer jag till rätta med
> detta problem? Alla förslag emotses med tacksamhet.

Prova lägga till raden exec sawfish i filen $HOME/.xinitrc

Johbe.Reply to: