[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Woody och devfsJag funderar på att börja använda devfs på min Debian Woody maskin. Är det
någon på listan som kör det nu? Jag skulle behöva lite tips och länkar till
bra beskrivningar på hur jag går tillväga.

/Erik

-- 
main(){int i,a,e[10]={255,137,129,129,0,255,25,41,70,128},s[16]={3,4,5,6,
6,6,5,4,3,2,1,0,0,0,1,2},n=0;while(1){puts("\e[2J\e[1;1H");for(i=0;i!=10;
i++){for(a=s[(i+n)&0xF]+4;a!=0;a--)printf(" ");for(a=7;a>=0;a--){if(((e[i]
>>a)&1)==1){printf("#");}else{printf(" ");}}puts();}n++;usleep(40000);}}

Attachment: pgpHCaARgIKah.pgp
Description: PGP signature


Reply to: