[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Mon, Feb 17, 2003 at 01:49:04PM +0100, bswierc@kis.p.lodz.pl wrote:
> On Mon, Feb 17, 2003 at 07:17:48AM +0100, Robert Rak wrote:
> > 
> > Czy utworzyłeś root file system dla Xterminala, umieściłeś go w
> > /tftpboot i nadałeś właściwe uprawinienia ? 
> > 
> nie potrzeba żadnego tftpd, szkoda uruchamiania zbędnych usług. Wszystko
> można puścić po NFS'ie. Oto fragment mojego dhcpd.conf:
> group {
> 	host xt1 {
> 		hardware ethernet 00:a0:24:47:5f:4d;
> 		fixed-address 192.168.1.2;
> 		filename
> 			"/xterminal/boot/pentium.3c509";
> 		option
> 			root-path
> 			"/xterminal/nfsroot";
> 	}
> 

Zaskoczyłeś mnie. Jesteś pewien, że inetd nie uruchamia Ci tftpd. Przecież,
żeby coś przesłać po NFS musisz najpierw mieś uruchomionego klienta NFS.
A więc napierw musisz przesłać i zbootować jądro. Chyba, że nowe DHCP
zawierają już w sobie server tftp.

Pozdr.
R.Reply to: