[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Fri, Feb 14, 2003 at 11:54:34PM +0100, Radosław Antoniuk wrote:
> > >
> > już sobie poradziłem, należało dać do mknbi-linux jako opcję
> > --rootdir=rom --ip=rom.
> 
> Well... ja tak mam... i kernel najwyraźniej "zapomina" poprosic DHCP o adres
> IP... any suggestions ?

Czy tak masz korzystając z LTSP czy walczysz z własną konfiguracją ?
LTSP powinno ci ruszyć od kopa. Jeśli robisz to po swojemu napiszę jak
robiłem to ja:

1. Kompiluję jądro z opcjami które podali Ci wcześniej, tzn. DHCP
support, root file system on NFS. Oczywiście serwer musi udostępniać
drzewo katalogów po NFS jako root file system dla Xterminala.

2. Dodładnie wg linux/Documentation/nfsroot.txt

mknod /dev/boot255 c 0 255
dd if=/usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage of=/dev/fd0
rdev /dev/fd0 /dev/boot255

i bootuje Xterminal z dyskietki.

Jeśli wszystko jest OK traktujesz jądro mknbi i podajesz do Xterminala
przez tftp.

Pozdr.

R.Reply to: