[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Mon, Feb 17, 2003 at 07:17:48AM +0100, Robert Rak wrote:
> 
> Czy utworzyłeś root file system dla Xterminala, umieściłeś go w
> /tftpboot i nadałeś właściwe uprawinienia ? 
> 
nie potrzeba żadnego tftpd, szkoda uruchamiania zbędnych usług. Wszystko
można puścić po NFS'ie. Oto fragment mojego dhcpd.conf:
group {
	host xt1 {
		hardware ethernet 00:a0:24:47:5f:4d;
		fixed-address 192.168.1.2;
		filename
			"/xterminal/boot/pentium.3c509";
		option
			root-path
			"/xterminal/nfsroot";
	}
oczywiście boot i nfsroot muszą być udostępnione w /etc/exports.
Co do jądra to było już to opisane we wcześniejszych listach.
-- 
             ----------------------------------
Pozdrowienia,     //  Keep It Simple Stupid!   // 
Bartek.        // http://sknauk.wpk.p.lodz.pl // 
           ---------------------------------Reply to: