[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Thu, Feb 13, 2003 at 10:13:40PM +0100, Grzegorz Kusnierz wrote:
> z kluczowych i _koniecznych_ opcji polecam:
> 
> CONFIG_IP_PNP (Networking Options -> IP: kernel level autoconfiguration)
> CONFIG_IP_PNP_DHCP (Networking Options -> IP: kernel level autoconfiguration) -> IP: DHCP support (NEW))
> 
> a następnie:
> 
> CONFIG_NFS_FS (File Systems -> Network File Systems -> NFS file system support)
> CONFIG_ROOT_NFS (File Systems -> Network File Systems -> NFS file system support -> Root file system on NFS)
> 
już sobie poradziłem, należało dać do mknbi-linux jako opcję
--rootdir=rom --ip=rom.
Dzięki.
-- 
             ----------------------------------
Pozdrowienia,     //  Keep It Simple Stupid!   // 
Bartek.        // http://sknauk.wpk.p.lodz.pl // 
           ---------------------------------Reply to: