[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Mon, Feb 17, 2003 at 05:56:48PM +0100, Robert Rak wrote:
> 
> Zaskoczyłeś mnie. Jesteś pewien, że inetd nie uruchamia Ci tftpd. Przecież,
> żeby coś przesłać po NFS musisz najpierw mieś uruchomionego klienta NFS.
> A więc napierw musisz przesłać i zbootować jądro. Chyba, że nowe DHCP
> zawierają już w sobie server tftp.
> 
xt:/home/swierczu# nmap -sT localhost

tarting nmap V. 2.54BETA31 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on xt (127.0.0.1):
(The 1549 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port    State    Service
22/tcp   open    ssh           
111/tcp  open    sunrpc         
881/tcp  open    unknown         
1024/tcp  open    kdm           
2049/tcp  open    nfs           

inetd nie jest wystartowany. A co dhcp to nie wiem, ale sprawdzę, czy
nie mają wbudowanego tftp.
---
             ----------------------------------
Pozdrowienia,     //  Keep It Simple Stupid!   // 
Bartek.        // http://sknauk.wpk.p.lodz.pl // 
           ---------------------------------Reply to: